Pomiar hałasu drogowego i kolejowego metodami referencyjnymi

Pomiar hałasu kolejowego i drogowego realizujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z dnia 7 lipca 2011 r.)

Laboratorium Akustyczne Ecoplan posiada akredytację zarówno na przeprowadzenie badań bezpośrednich w terenie, jak również na badania poziomu hałasu metodami obliczeniowymi, t.j. zgodnie z metodami NMPB 1996 i 2008.