Projekt ekranów akustycznych w otoczeniu stacji kolejowej Św. Katarzyna

Przedmiotem opracowania był projekt akustyczny ekranów przy linii kolejowej Opole - Wrocław na odcinku stacji kolejowej Św. Katarzyna. Opracowanie zrealizowano na zlecenie PKP - PLK S.A. we Wrocławiu.

Pomiar hałasu - Św. Katarzyna do projektu ekranu akustycznego.

Badania poziomu hałasu kolejowego do projektu ekranów akustycznych.