Analiza porealizacyjna obwodnicy Czarnowąsów, Borek i Dobrzenia Wielkiego

Na przełomie sierpnia i września rozpoczynamy monitoring przyrodniczy przy nowo wybudowanej obwodnicy Czarnowąsów, Borek i Dobrzenia Wielkiego. Monitoring przyrodniczy stanowi element analizy porealizacyjnej obejmującej także takie zagadnienia jak oddziaływanie akustyczne drogi (w oparciu o badania poziomu hałasu komunikacyjnego oraz badania skuteczności ekranów akustycznych) oraz oddziaływanie drogi na stan czystości wód powierzchniowych (w oparciu o badania zanieczyszczenia wód opadowych odprowadzanych z jezdni w zakresie ropopochodnych oraz zawiesiny ogólnej). Więcej informacji na temat opracowanych przez nas analiz porealizacyjnych w zakładce "Doświadczenie".