Raport o oddziaływaniu na środowisko w postępowaniu ponownym dla linii kolejowej nr 277 na terenie miasta Opola w km 1+850 - 5+000

Zakończone zostały prace nad raportem o oddziaływaniu na środowisko w postępowaniu ponownym, dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej 277 na terenie miasta Opola w km 1+850 - km 5+000. Opracowany dokument zawierał między innymi analizę skuteczności zaprojektowanych urządzeń ochrony środowiska przed hałasem.