Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej E30 na odcinku Opole – Wrocław - Legnica. Przebudowa stacji Brzeg

PKP „Polskie Linie Kolejowe” S.A. Oddział Regionalny we Wrocławiu planował modernizację stacji kolejowej Brzeg obejmującą odcinek linii o długości 4.05km. Inwestycja klasyfikowana została jako wymagająca sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Do zadań Ecoplanu należało opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Raport zawierał wszystkie informacje wymagane ustawą Prawo ochrony środowiska. W szczególności wykonano prognozę oraz ocenę oddziaływania na środowisko projektowanej inwestycji, w zakresie:

  • oddziaływania akustycznego
  • oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne
  • zagrożenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym
  • zagrożenia odpadami
  • zagrożenia gleb, powierzchni ziemi oraz krajobrazu
  • zagrożenia świata roślinnego i zwierzęcego, a także dla obszarów chronionych, w tym obszarów NATURA 2000
  • zanieczyszczenia powietrza
  • zagrożenia środowiska kulturowego.

Opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko poprzedzone zostało badaniami terenowymi, zarówno w zakresie stanu klimatu akustycznego, jak i w zakresie zagadnień przyrodniczych.

Elementem zlecenia był także projekt akustyczny ekranów akustycznych jakie przewidziano do realizacji w otoczeniu linii kolejowej E30, stacja kolejowa Brzeg.

Przykładowe mapy i wizualizacje opracowane w ramach projektu.

Pomiar poziomu hałasu. Stan klimatu akustycznego.

Karta pomiarowa istniejącego poziomu hałasu kolejowego (rejestracja dla pory dziennej, tło akustyczne)

Mapa wrażliwości akustycznej.

Mapa wrażliwości akustycznej dla terenów sąsiadujących z inwestycją.

Mapa akustyczna linii kolejowej.

Mapa akustyczna linii kolejowej na odcinku objętym opracowaniem, bez zastosowanie środków ochrony przed hałasem.

Mapa skuteczności ekranów akustycznych,

Mapa prezentująca rozkład poziomu hałasu po zastosowaniu proponowanych środków ochrony przed hałasem (ekranów akustycznych)

Share

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: