Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linia kolejowej C-E59

Charakter projektu

ECOPLAN opracował analizę środowiskową oraz raport oddziaływania na środowisko w ramach dokumentacji przedprojektowej dla modernizacji linii kolejowej C-E59. W ramach zleconej pracy byliśmy zobowiązani do prowadzenia uzgodnień zarówno z Inwestorem jak i Zlecającym.

 

Tło projektu

Linia kolejowa Międzylesie – Wrocław – Kostrzyn – Szczecin, o długości 492 km, stanowi odgałęzienie dla ruchu towarowego od linii E 59 Wrocław – Poznań – Szczecin przeznaczonej dla ruchu pasażerskiego. Linia C-E 59 jest elementem ciągu transportowego biegnącego z Malmö – Ystad do Ostravy. Stanowi połączenie Skandynawii z Europą Środkowo – Wschodnią.

Linia została objęta umową o głównych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego AGTC. Celem modernizacji jest dostosowanie parametrów linii do standardów technicznych wynikające z tej umowy, czyli zwiększenie prędkości pociągów pasażerskich do 160 km/h, a pociągów towarowych do 120 km/h, przy dopuszczalnym nacisku na oś 22,5 km.

Przebieg linii CE-59. Zakres opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Komisja Europejska w decyzji z 20 grudnia 2006 r. przyznała pomoc finansową na wykonanie dokumentacji przedprojektowej niezbędnej do przeprowadzenia modernizacji linii tj.:

  • dwóch studiów wykonalności zawierających analizę ekonomiczno-finansową i wybór opcji modernizacyjnej
  • raportów i innych dokumentów w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i konsultacji społecznych, w tym analizę wpływu inwestycji na obszary Natura 2000
  • trzech wniosków o przyznanie pomocy z Funduszu Spójności dla dokumentacji projektowej dla odcinków Międzylesie – Wrocław, Wrocław – Zielona Góra, Zielona Góra – Szczecin,
  • opracowanie dokumentacji przetargowej do wyboru wykonawców dokumentacji projektowej,

Rola ECOPLAN

Celem projektu było zapewnienie, iż podczas opracowania projektu modernizacji linii kolejowej C-E59 pod uwagę wzięte zostana wszelkie kryteria związane z koniecznościa ochrony środowiska. Odpowiedzialni byliśmy za opracowanie analizy środowiskowej, analizy wielokryterialnej opcji inwestycyjnych, oraz raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.

Korzyści

Inwestor identyfikuje nastepujące korzyści wynikające z przystapienia do opcaowania dokumentacji przedprojetkowej i przeprowadzenia modernizacji linii kolejowej

  • zwiększenie prędkości pociągów pasażerskich do 160 km/h, a pociągów towarowych 120 km/h
  • uzyskanie standardów technicznych określonych wymogami umowy AGTC
  • poprawa bezpieczeństwa prowadzonego ruchu kolejowego
  • zmniejszeniu negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne (zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i wód, ograniczenie hałasu poprzez wykorzystanie materiałów wyciszających, zmniejszenie śmiertelności zwierząt i zachowanie integralności siedlisk zwierzęcych)
  • poprawa bezpieczeństwa na przejazdach
Share

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: