Raport oddziaływania na środowisko budowy Portu Lotniczego Lublin S.A.

Charakter projektu

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia 3 grudnia 2004 r.) port lotniczy w Lublinie kwalifikował się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Z tego względu stwierdzono bezwarunkową konieczność opracowania raportu oddziaływania (raportu środowiskowego).

 

Tło projektu

Miasto Lublin jest prężenie rozwijającym się ośrodkiem naukowym, przemysłowym i kulturalnym. Położenie we wschodniej części Polski, w niedużej odległości od granicy wschodniej kraju i jednocześnie Unii Europejskiej stwarza dla Lublina niepowtarzalne szanse rozwojowe. Obserwowane w ostatnich latach inwestycje w strefie ekonomicznej świadczą dobitnie o strategicznej lokalizacji tego miasta i o jego perspektywach rozwojowych. Budowa portu lotniczego jest dodatkową szansą i istotnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi miasta.

Rola ECOPLAN

Nasza firma od samego początku uczestniczyła aktywnie w procedurze lokalizacji portu lotniczego w Świdniku. Jeszcze w 2007 roku opracowaliśmy pierwsze prognozy oddziaływania akustycznego pierwszych koncepcji zagospodarowania portu lotniczego. W tym czasie rozważano koncepcje budowy pasa startowego w obrębie istniejącego lotniska PZL Świdnik. Opracowaliśmy także prognozy oddziaływania akustycznego dla kolejnych wariantów lokalizacji, aż do wariantu ostatecznego.

Raport oddziaływania na środowisko (raport środowiskowy) opracowany został w konsorcjum z Polską Akademią Nauk, Instytutem Ochrony Środowiska w Krakowie. Instytut Ochrony Środowiska odpowiedzialny był za zagadnienia związane z przyrodą ożywioną, a nasza firma realizowała zagadnienia związane z oddziaływaniem akustycznym portu, emisjami zanieczyszczeń atmosferycznych, gospodarką wodno-ściekową i odpadową, a także z zagadnieniem promieniowania elektromagnetycznego.

W końcówce roku 2009 spotkaliśmy się także z mieszkańcami dzielnic i osiedli sąsiadujących z terenem planowanego portu lotniczego. W czasie spotkania wyjaśniane były wszelkie wątpliwości i obawy związane z potencjalnym oddziaływaniem portu lotniczego - głownie obawy wiążące się z hałasem od startujących i lądujących samolotów.

 

Mapa zanieczyszczenia powietrza. Raport oddziaływania na środowisko portu lotniczego Lublin

Przykładowa mapa zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (NO2) opracowana w oparciu o dane meteorologiczne z okresu jednego roku. Symulacje rozkładów stężeń zanieczyszczeń opracowano z wykorzystaniem oprogramowania EDMS w wersji 4.5

Port lotniczy Lublin. Mapa hałasu.

Przykładowa mapa zasięgu oddziaływania akustycznego dla jednego z analizowanych wariantów ruchu lotniczego Portu Lotniczego Lublin - Świdnik.

 

Korzyści Inwestora

Port lotniczy jest inwestycją która może budzić wiele wątpliwości i obaw - przede wszystkim tej części społeczeństwa która na oddziaływania będzie narażona bezpośrednio. Podstawową korzyścią jaka wynikła z procedury oceny oddziaływania na środowisko była możliwość zminimalizowania wpływów środowiskowych inwestycji poprzez ocenę różnych wariantów i wybór najlepszego. Drugą istotną korzyścią było zapoznanie społeczeństwa z prognozowanymi zagrożeniami oraz stworzenie możliwości dialogu prowadzącego do osiągnięcia kompromisu. Przeprowadzenie procedury, opracowanie raportu środowiskowego, jak też konsultacje społeczne niewątpliwie przyczynia się do szybszego pozytywnego zakończenia planowanej inwestycji.

Share

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: