Raport oddziaływania na środowisko dla rozbudowy Portu Lotniczy Wrocław S.A.

W roku 2009 uczestniczyliśmy w procedurze inwestycyjnej rozbudowy portu lotniczego we Wrocławiu. Świadczyliśmy usługi doradcze oraz opracowaliśmy raport oddziaływania na środowisko. W fazie końcowej uczestniczyliśmy także w konsultacjach społecznych.

Lokalizacja: woj. dolnośląskie, m. Wrocław

Tło projektu

Dynamiczny rozwój Wrocławia, oraz zbliżające się mistrzostwa świata w piłce nożnej UEFA EURO 2012™ są bezpośrednimi powodami, dla których miasto dalej nie może funkcjonować bez sprawnego portu lotniczego. Będąca już obecnie w trakcie realizacji inwestycja, pozwoli zwiększyć przepustowość portu, oraz zapewnić obsługę podróżnych w czasie mistrzostw świata w 2012 roku.

Inwestycja polegać będzie na:

 • budowie terminala wraz z infrastrukturą i wyposażeniem
 • budowie i rozbudowie płaszczyzn lotniskowych dla samolotów klasy C:
  • płyty postoju samolotów,
  • drogi szybkiego zejścia 
  • południowej płyty postoju,
  • płaszczyzny odladzania samolotów.
    

Raport oddziaływania na środowisko

Oddziaływanie portu lotniczego na środowisko jest zagadnieniem na tyle złożonym, iż wymaga przeprowadzenia licznych analiz przed podjęciem ostatecznych decyzji co do sposobu rozbudowy portu lotniczego i opracowania ostatecznej wersji raportu oddziaływania na środowisko. Rolą ECOPLAN było dostarczanie informacji o skutkach proponowanych alternatywnych rozwiązań inwestycyjnych, oraz zapewnienie wyboru rozwiązania najbardziej optymalnego pod kątem ochrony środowiska. Bardzo istotnym etapem współpracy był nasz udział w konsultacjach społecznych przeprowadzonych z udziałem mieszkańców.

Korzyści

Podstawowymi korzyściami jakie wynikły ze współpracy z Portem Lotniczym S.A. we Wrocławiu to przede wszystkim możliwość zidentyfikowania oddziaływań portu lotniczego na środowisko, oraz przyjęcie takich rozwiązań, które pozwolą te oddziaływania w przyszłości zminimalizować. W szczególności najistotniejszym oddziaływaniem jest emisji hałasu od operacji lotniczych. Port lotniczy monitorować będzie oddziaływanie na środowisko także poprzez

 • stały monitoring hałasu wokół lotniska - wyznaczanie nowych możliwości ograniczenia hałasu,
 • budowę ekranu akustycznego w pobliżu istniejącego terminala - zmniejszenie uciążliwości hałasu emitowanego podczas wszelkich naziemnych operacji lotniczych,
 • stały monitoring gruntów i wód w rejonie lotniska

Dzięki przeprowadzonym konsultacjom społecznym:

 • uniknięto niepotrzebnych sporów z grupami obawiającymi się skutków realizacji inwestycji, a tym samym kosztów związanych z koniecznością wprowadzania poprawek do dokumentacji rozbudowy portu lotniczego,
 • stworzono możliwość podjęcia lepszych decyzji - zebrane uwagi i propozycje ze strony zainteresowanych grup społecznych oraz organizacji pozarządowych pozwoliły dostrzec aspekty decyzji, które trudno zauważyć bez udziału społecznego
 • lepiej informowano społeczeństwo o podejmowanej decyzji oraz zyskano poparcia dla przedsięwzięcia
Share

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: