"PLAZMA” Zakład Zagospodarowania Odpadów

Tło realizacji opracowania

Firma „PLAZMA” Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu planowała realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu do odzysku energii oraz surowców z odpadów z wykorzystaniem technologii plazmowej PyroArc. Przedsięwzięcie zostało zlokalizowane w Kędzierzynie Koźlu, w obrębie Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego. W ramach tego przedsięwzięcia naszą rolą było opracowanie raportu oddziaływania na środowisko.

Cel

Celem przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko było zapewnienie, iż realizacja przedsięwzięcia spełniać będzie wymagania przepisów ochrony środowiska i nie będzie naruszać standardów jakości środowiska.

Rola Ecoplan - raport oddziaływania na środowisko

W ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko opracowano raport oddziaływania na środowisko zawierający prognozę oraz ocenę oddziaływania projektowanej inwestycji, w zakresie:

  • oddziaływania akustycznego
  • oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne
  • oddziaływania elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym
  • oddziaływania w zakresie gospodarki odpadami
  • oddziaływania na gleby, powierzchnię ziemi oraz krajobraz
  • oddziaływania na świat roślinny i zwierzęcy, a także na przyrodnicze obszary chronione, w tym obszary NATURA 2000
  • oddziaływania na stan zanieczyszczenia powietrza
  • oddziaływania hałasu,
  • oddziaływania na środowisko kulturowe

Rozkład stęzeń zanieczyszczeń w otoczeniu instalacji utylizacji odpadów.

Przykładowa mapa rozkładu stężeń zanieczyszczeń w otoczeniu planowanej instalacji utylizacji odpadów w technologii PyroArc

Rozkład poziomu hałasu w otoczeniu zakładu utylizacji odpadów.

Przykładowa mapa rozkładu poziomu hałasu w otoczeniu planowanej instalacji utylizacji odpadów w technologii PyroArc

Share

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: