Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim

Raport oddziaływania na środowisko dla planowanej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim (woj. opolskie) opracowany został na zlecenie inwestora - Gminy Dobrzeń Wielki.

Lokalizacja: Dobrzeń Wielki, woj. opolskie

Rodzaj opracowania: raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Tło przedsięwzięcia

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim (woj. opolskie) podyktowana była wiekiem istniejącego obiektu oraz zbyt małą wydajnością instalacji. Dynamiczny rozwój gminy, liczne inwestycje w regionie i związany z tym rozwój zabudowy mieszkaniowej powodują że obecna oczyszczalnia nie jest w stanie oczyszczać całego ładunku ścieków jakie są do niej przepompowywane.

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na południowy-zachód od Dobrzenia Wielkiego, w znacznej odległości od zabudowy mieszkaniowej, dzięki czemu jej użytkowanie nie może wiązać się z istotnymi uciążliwościami dla ludności, a także dla środowiska przyrodniczego.

Rola Ecoplanu

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opracowany został w pełnym zakresie. W szczególności obejmował zagadnienia emisji zanieczyszczeń atmosferycznych, odorów, emisji hałasu, wpływu na stan czystości wód powierzchniowych i podziemnych, a także na faunę i florę.

 Mapa imisji NH3 z raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przykładowa mapa rozkładu stężeń jednego z zanieczyszczeń atmosferycznych emitowanych w procesie oczyszczania ścieków komunalnych.

Korzyści dla Inwestora

Oczyszczalnia ścieków jest instalacją, która emituje zarówno istotne zanieczyszczenia atmosferyczne (w tym odory), jak też hałas, stąd też jest obiektem niepożądanym w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, oraz innych terenów związanych z pobytem ludności. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w szczególności zidentyfikowane wskazania do decyzji środowiskowej pozwalają zapewnić, że po oddaniu obiektu do użytkowania nie będzie on stanowił uciążliwości dla terenów zamieszkały przez ludność, oraz dla środowiska naturalnego.

 

 

 

 

Share

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: