Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej wysokiego ciśnienia dn250 relacji Chmielnik - Umianowice wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową

Przedmiotem raportu było oszacowanie oddziaływań na środowisko przedsięwzięcia  polegającego  na  budowie  sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN250 relacji Chmielnik - Umianowice wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową w miejscowości Umianowice oraz zespołem zaporowo-upustowym DN250  w miejscowości Sędziejowice. Gazociąg o całkowitej długości ok. 21.0km przebiega przez gminę Chmielnik oraz gminę Kije.

Rysunek przedstawia przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Chmielnik - Umianowice będącego przedmiotem opracowanego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zakres opracowania

W ramach sporządzonego raportu, wykonano prognozę oddziaływania na środowisko naturalne inwestycji, w zakresie:

  • oddziaływania akustycznego
  • oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne
  • zagrożenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym
  • zagrożenia odpadami
  • zagrożenia gleb, powierzchni ziemi oraz świata roślinnego i zwierzęcego, w tym zagrożenia dla obszarów NATURA 2000
  • zanieczyszczenia powietrza

W ramach przeprowadzonych prac terenowych przeprowadzono badania tła akustycznego na terenach które narażone będą na hałas prac budowlanych (w szczególności na etapie prac ziemnych), oraz inwentaryzację przyrodniczą w pasie terenu na jakim miało zostać zrealizowane przedsięwzięcie.

Wizualizacje

Przykładowe mapy zasięgów oddziaływania przedsięwzięcia w okresie realizacji i funkcjonowania - stężenia zanieczyszczeń atmosferycznych na etapie realizacji przedsięwzięcia i funkcjonowania.

Imisja zanieczyszczeń atmosferycznych na etapie realizacji gazociągu Umianowice - CHmielnik

 

Imisja zanieczyszczeń atmosferycznych na etapie funkcjonowania gazociągu.

Share

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: