Akredytowane obliczenia hałasu przemysłowego zgodnie z normą PN ISO 9613-2

Akredytowane obliczenia hałasu przemysłowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z dnia 21 listopada 2008 r.) pomiar poziomu hałasu przemysłowego nie może zostać zrealizowany z wykorzystaniem metod bezpośrednich (np. metody pomiaru z wykorzystaniem próbkowania, albo też metody pomiaru w czasie odniesienia) jeżeli różnica pomiędzy tłem akustycznym a hałasem zarejestrowanym w czasie pracy zakładu przemysłowego nie przekracza 3dB.

Czytaj więcej: Akredytowane obliczenia hałasu przemysłowego zgodnie z normą PN ISO 9613-2

Akredytowane obliczenia hałasu komunikacyjnego - drogowego zgodnie z metodyką NMPB 1996 / 2008

Akredytowane obliczenia hałasu przemysłowego.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z dnia 7 lipca 2011 r.) pomiar poziomu hałasu drogowego nie może zostać zrealizowany z wykorzystaniem metod bezpośrednich (np. metody pomiaru z wykorzystaniem próbkowania, albo też metody pomiaru w czasie odniesienia) jeżeli różnica pomiędzy tłem akustycznym a hałasem drogowym nie przekracza 3dB.

Czytaj więcej: Akredytowane obliczenia hałasu komunikacyjnego - drogowego zgodnie z metodyką NMPB 1996 / 2008

Akredytowane obliczenia hałasu komunikacyjnego - lotniczego zgodnie z metodyką INM

Akredytowane obliczenia hałasu lotniczego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z dnia 7 lipca 2011 r.) pomiar poziomu hałasu lotniczego nie może zostać zrealizowany z wykorzystaniem metod bezpośrednich (np. metody pomiaru z wykorzystaniem pojedynczych zdarzeń) jeżeli różnica pomiędzy tłem akustycznym a hałasem lotniczym nie przekracza 3dB.

Czytaj więcej: Akredytowane obliczenia hałasu komunikacyjnego - lotniczego zgodnie z metodyką INM

Akredytowane obliczenia hałasu komunikacyjnego - kolejowego zgodnie z metodyką RMR

Akredytowane obliczenia hałasu kolejowego

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z dnia 7 lipca 2011 r.) pomiar poziomu hałasu kolejowego nie może zostać zrealizowany z wykorzystaniem metod bezpośrednich (np. metody pomiaru z wykorzystaniem pojedynczych zdarzeń) jeżeli różnica pomiędzy tłem akustycznym a hałasem kolejowym nie przekracza 3dB.

Czytaj więcej: Akredytowane obliczenia hałasu komunikacyjnego - kolejowego zgodnie z metodyką RMR

Pomiary hałasu impulsowego

Pomiary / badania hałasu impulsowego

Realizujemy pomiary hałasu impulsowego zgodnie z metodyką referencyjną określoną Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z dnia 7 listopada 2014 r.), załącznik nr 8.

Czytaj więcej: Pomiary hałasu impulsowego

Więcej artykułów…

  1. Pomiary hałasu farm wiatrowych

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: