Akredytowane obliczenia hałasu przemysłowego zgodnie z normą PN ISO 9613-2

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z dnia 21 listopada 2008 r.) pomiar poziomu hałasu przemysłowego nie może zostać zrealizowany z wykorzystaniem metod bezpośrednich (np. metody pomiaru z wykorzystaniem próbkowania, albo też metody pomiaru w czasie odniesienia) jeżeli różnica pomiędzy tłem akustycznym a hałasem zarejestrowanym w czasie pracy zakładu przemysłowego nie przekracza 3dB.

W takiej sytuacji badanie może zostać przeprowadzone z wykorzystaniem metod obliczeniowych, tj. referencyjnej metody obliczeniowej opisanej w normie PN ISO 9613-2 Akustyka - Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczenia. Norma powołana została w punkcie F załącznika nr 6 do wyżej wymienionego rozporządzenia.

Laboratorium Akustyczne Ecoplan posiada akredytację PCA (AB 1135) na realizację obliczeń zgodnie z metodą referencyjną opisaną w normie PN ISO 9613-2. Metoda obliczeniowa pozwala przeprowadzić pomiar nawet w warunkach, kiedy źródło hałasu (obiekt przemysłowy) jest cichsze niż poziom tła akustycznego.

Podstawą realizacji obliczeń, jest opracowanie modelu (np. w programie SoundPlan), oraz wykonanie pomiarów mocy akustycznej źródeł hałasu na terenie zakładu. Laboratorium posiada także akredytację na wykonywanie pomiarów mocy akustycznej urządzeń z wykorzystaniem metody określonej w normie PN-EN ISO 3746:2011.

Zobacz tez:

Wykonywanie pomiarów hałasu lotniczego metodą obliczeniową INM

Wykonywanie pomiarów hałasu drogowego metodą obliczeniową NMPB 1996 lub 2008

Wykonywanie pomiarów hałasu kolejowego metodą obliczeniową RMR

Share

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: