Analizy przestrzenne dla farm wiatrowych

Analizy przestrzenne farm wiatrowych prowadzimy z wykorzystaniem profesjonalnych pakietów oprogramowania do symulacji zjawisk towarzyszących funkcjonowaniu farm. Analizy obejmują czynniki przyrodnicze, hałas, zjawisko migotania cienia, oraz inne.

Oddziaływanie elektrowni wiatrowych na środowisko

Pomimo powszechnej opinii na temat czystości energii wytwarzanej przez elektrownie wiatrowe, nie można zapominać o innych oddziaływaniach na środowisko jakie niesie ze sobą to źródło energii. Oddziaływania te w swoim charakterze nie są tak niekorzystne jak oddziaływania energetyki konwencjonalnej, nie mniej jednak uznanie ich za całkowicie nieistotne byłoby błędem. Błędem, który w wielu przypadkach może utrudniać i spowalniać postępowanie inwestycyjne.

Nasze bogate doświadczenie na polu inwestycji energetyki wiatrowej zdobyte w ramach kilkudziesięciu postępowań inwestycyjnych pozwala nam zaoferować zarówno kompleksową obsługę postępowania inwestycyjnego od strony ochrony środowiska, a także prace doradcze oraz realizację wybranych analiz przestrzennych.

Analiza oddziaływania akustycznego

Oddziaływanie akustyczne farm wiatrowych jest jednym z kluczowych ograniczeń przy lokalizowaniu farm i poszczególnych turbin wiatrowych. Zgodnie z przepisami ochrony środowiska hałas powodowany przez farmę nie może naruszać standardów jakości środowiska na terenach na jakich zostały one określone. Stąd też integralną częścią analizy przedprojektowej powinna być analiza akustyczna odpowiadająca na pytanie gdzie można zlokalizować turbiny i przy jakich ograniczeniach, aby nie naruszać standardów jakości środowiska w zakresie klimatu akustycznego a jednocześnie uzyskać jak największą produkcję energii elektrycznej.

Analiza migotania cieni

Migotanie cieni łopat turbiny elektrowni wiatrowej jest kolejnym czynnikiem który powinien być brany pod uwagę. Pomimo tego że przepisy prawa polskiego nie precyzują sposobu oceny, ani też wartości granicznych, nieodpowiedzialnym byłoby narażenie zabudowy mieszkaniowej, terenów rekreacyjnych i innych potencjalnie wrażliwych miejsca na migotanie cienia. W okresie funkcjonowania farmy wiatrowej taka uciążliwość może skutkować skargami mieszkańców okolicznych domostw i pozwami sądowymi.

W zakresie oceny migotania cieni oferujemy opracowanie map zasięgów migotania, wraz z szczegółowymi analizami statystycznymi dla poszczególnych par turbin i obserwatorów.

Analiza migotania cieni

Analiza migotania cienia turbin wiatrowych

Wpływ na krajobraz

Wpływ na krajobraz, zwłaszcza w obszarach atrakcyjnych turystycznie, może również stanowić istotne ograniczenie w lokalizowaniu turbin wiatrowych. Obawy mieszkańców o spadek atrakcyjności turystycznej terenów są jak najbardziej uzasadnione i nie mogą pozostać bez odpowiedzi przed rozpoczęciem jakiejkolwiek inwestycji.

Oferujemy opracowanie analiz krajobrazowych obejmujących wizualizację farm wiatrowych, analizy porównawcze wariantów lokalizacyjnych, analizy widoczności turbin i inne niezbędne przy opracowaniu oceny.

Inne

Zobacz także naszą ofertę w zakresie przygotowania danych GIS do realizacji analiz przestrzennych.

 

Share

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: