Odnośniki

Stowarzyszenia zajmujące się ocenami środowiskowymi

International Association for Impact Assessment

Stowarzyszenie Konsultantów Ocen Środowiskowych

Dane przestrzenne dotyczące ochrony środowiska

Serwery WMS Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (mapy akustyczne)

 

Bazy danych dotyczące ochrony środowiska

  1. Baza azbestowa - narzędzie do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Baza jest prowadzona przez Ministerstwo Rozwoju i stanowi jedno z narzędzi monitorowania realizacji zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.
  2. Baza danych korytarzy ekologicznych w Polsce -  internetowa mapa przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce opracowana przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży (obecnie Instytut Biologii Ssaków) pod kierownictwem prof. dr. hab. Włodzimierza Jędrzejewskiego. Strona Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Dokumenty strategiczne ochrony środowiska

Krajowy Program Ochrony Powietrza na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska

Ochrona przed hałasem

Wytyczne GIOŚ opracowania map akustycznych (edycja 2016)

Share

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: