AnaBat + GPS

Program do integracji danych z programu AnaLook i odbiornika GPS. Uruchom program. Jeżeli zostaną wyświetlone ostrzeżenia i uruchomienie programu zostanie zablokowane postępuj zgodnie z wskazówkami.

Uruchamianie programu AnaBat + GPS

Jeżeli program jest uruchamiany za pomocą Java Web Start, to uruchomienie ogranicza się do kliknięcia podanego powyżej linku.

Interfejs

Interfejs programu do konwersji widoczny na poniższym rysunku. Korzystając z przycisku "Wybierz" wstawiamy do pól tekstowych ścieżkę dostępu do pliku zawierającego dane z programu AnaLook oraz dane z odbiornika GPS.

Jeżeli dodatkowo włączymy opcję: wszystkie gatunki w jednej lokalizacji, to do pliku zapisana zostanie informacja o liczbie wszystkich obserwacji w danej lokalizacji. Jeżeli wybrana zostanie opcja "w podziale na gatunki" to do każdej lokalizacji przypisana zostanie liczba obserwacji poszczególnych gatunków nietoperzy.

W ostatnim polu tekstowym, wykorzystując przycisk "Wybierz" wstawiamy ścieżkę dostępu do pliku i nazwę pliku do którego zostaną zapisane połączone dane z programu AnaLook i odbiornika GPS.

Interferjs programu

Działanie programu.

Program geokoduje zapisy realizowane przez urządzenie AnaBat w oparciu o dane rejestrowane przez odbiornik GPS. Warunkiem poprawnego geokodowania jest poprawnie ustawiony czas na urządzeniu AnaBat i w odbiorniku GPS. Jeżeli godziny na obu urządzeniach nie są takie same, geokodowanie będzie przebiegać z mniejszą dokładnością.

Do przeprowadzenia geokodowania potrzebne są dwa pliki tekstowe:

1). Plik z programu AnaBat o następującej strukturze (patrz: rysunek poniżej):

- w pierwszym wierszu znajdują się nagłówki kolumn, ale pierwszy wiersz ten jest ignorowany przez program więc może tam być dowolny tekst.

- w drugim i kolejnych wierszach znajdują się w kolejności: 1) nazwa pliku oraz 2) gatunek nietoperza. Nazwa pliku jest jednocześnie datą i godziną wykonania obserwacji.

Plik programu AnaBat

2). Plik tekstowy z odbiornika GPS zawierający informacje o położeniu odbiornika w określonych interwałach czasowych.

Program czyta tyko te wiersze które rozpoczynają się od słowa "Trackpoint", w związku z czym w pliku może znajdować się większa ilość śladów niż tylko jeden.

Plik danych z odbiornika GPS


3) trzeci plik to plik do którego będą zapisywane geokodowane dane. Oczywiście można to być nazwa pliku istniejącego jak i nieistniejącego.

Po wybraniu plików, należy wcisnąć przycisk "Konwertuj". Program rozpocznie pracę, a po zakończeniu zamknie się automatycznie.

Import danych do QGisa

W wyniku przeprowadzonego geokodowania powstaje nowy plik tekstowy zawierający informacje o lokalizacji miejsc w których miała miejsce obserwacja nietoperzy. Plik ten można "importować" do programu QGis korzystając z menu: "Warstwa -> Dodaj warstwę -> Dodaj warstwę CSV ...". Po wybraniu tej pozycji menu pojawia się okno dialogowe przedstawione poniżej. W pole "Nazwa pliku" należy wpisać ścieżkę dostępu do pliku utworzonego przez "AnaBat + GPS", wybrać format pliku jako CSV, wybrać kolumny X i Y zawierające współrzędne geograficzne. W dolnej części okna wyświetlany jest podgląd pomagający wybrać która kolumna zawiera dane o lokalizacji obserwacji. Potem pozostaje już wcisnąć "OK" i mapa zostanie wyświetlona w oknie mapy QGISa.

AnaBat + GPS (import do QGis)

Poniżej wyświetlone dane z pliku AnaBat po przeprowadzeniu geokodowania, oraz sklasyfikowane w oparciu o gatunek nietoperza występującego w danej lokalizacji. Plik wynikowy zawiera także informacje pozwalające na stworzenie warstwy wektorowej na której wielkość symboli uzależniona będzie od ilości obserwacji wszystkich nietoperzy w danej lokalizacji, albo też liczby nietoperzy z podziałem na poszczególne gatunki.

Geodkodowana lokalizacja stanowisk obserwacji nietoperzy

Share

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: