Pozwolenia wodnoprawne

Oferujemy opracowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne [Dz.U. 2005 nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami], pozwolenie wodnoprtawne jest wymagane na:
1.szczególne korzystanie z wód,
2.regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody,
3.wykonanie urządzeń wodnych,
4.rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,
5.długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
6.piętrzenie wody podziemnej,
7.gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych,
8.odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,
9.wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
10.wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego

Zgodnie z art. 37 ustawy Prawo wodne:

Szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe, w szczególności:
1.pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych,
2.wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
3.przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych,
4.piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych,
5.korzystanie z wód do celów energetycznych,
6.korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu,
7.wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu,
8.rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych.

Doświadczenie:

Wykonaliśmy szereg dokumentacji wodnoprawnych zarówno dla małych jak i dużych zakładów. Współpracowaliśmy z takimi firmami jak:
◾Kombinat Rolny KIETRZ
◾PKN Orlen
◾Hoger
◾Toska
◾PKP Polskie Linie Kolejowe
◾PKS Opole
◾MZK Opole

Share

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: