Analiza akustyczna dla zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Rejtana w Opolu

Realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej w warunkach miejskich, wiąże się z koniecznością uwzględnienia odpowiednich zabezpieczeń akustycznych wnętrz mieszkalnych przed hałasem - w szczególności hałasem komunikacyjnym. Przedmiotem analizy akustycznej był planowany zespół budynków mieszkalnych. Lokalizacja zabudowy w sąsiedztwie przewidzianego planem zagospodarowania przestrzennego wiaduktu drogowego stwarzała bardzo szczególne warunki, dla jakich należało zaprojektować budynki w celu zminimalizowania uciążliwości dla mieszkańców.

Lokalizacja: woj. opolskie, Opole

Rodzaj opracowania: analiza akustyczna

Tło projektu

Realizacja zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie obciążonej dużym ruchem infrastruktury drogowej wiązać się musi z koniecznością podejmowania działań ochronnych przed hałasem. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska obowiązkiem podejmowania działań ochronnych jest obarczony zarządzający infrastrukturą drogową. W przypadku terenów miejskich obowiązek ten spada na miasto. W tej sytuacji pochopne podejmowanie decyzji o wyrażeniu zgody na realizację budynków chronionych przed hałasem w bezpośrednim sąsiedztwie dróg i węzłów komunikacyjnych pociąga za sobą koszty związane z budową ekranów akustycznych.

Przedsięwzięcie budowlane planowane do realizacji w Opolu wymagało przeprowadzenia szczegółowej analizy akustycznej, która pozwoliłaby uzyskać odpowiedź na pytanie, jakie będą konsekwencje dla zarządzającego drogami budowy nowego osiedla mieszkaniowego w sąsiedztwie drogi przewidzianej do realizacji w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Rola Ecoplanu

W ramach analizy akustycznej w oparciu o materiały projektowe opracowany został model obliczeniowy poziomu hałasu w środowisku. Model obejmował zarówno istniejącą jak i planowaną infrastrukturę drogową oraz planowane osiedle domów wielorodzinnych.

Analiza akustyczna urbanistyczna.

Korzyści

Konflikty przestrzenne, a w szczególności konflikty związane z ponadnormatywnym oddziaływaniem akustycznym infrastruktury komunikacyjnej to problem władz każdego miasta. Odpowiedzialna polityka przestrzenna, planowanie przestrzenne uwzględniające uwarunkowania środowiskowe to najprostszy sposób do uniknięcia tego typu problemów. Ochrona budynków z wykorzystaniem ekranów akustycznych, podwójnych elewacji i innych kosztownych środków powinna być ostatecznością.

Opracowana analiza akustyczna pozwoliła określić konsekwencje budowy małego osiedla wielorodzinnego, dla możliwości realizacji w przyszłości budowy węzła komunikacyjnego w jego sąsiedztwie. W opracowaniu określono, czy współistniejące funkcje terenu nie będą kolidować i czy jest ewentualnie możliwość zastosowania takich środków ochrony przed hałasem (np. w postaci ekranów akustycznych) które pozwoliłyby na współistnienie osiedla mieszkaniowego i węzła komunikacyjnego drogowego.

Share

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: