Analiza skuteczności ekranów akustycznych ograniczających imisję hałasu przemysłowego na terenach miejscowości Chorula

Wprowadzenie

W związku z rozbudową zakładu produkcyjnego Cementownia "Górażdże" zleciła nam opracowanie rozwiązań wariantowych mających na celu zapewnienie, iż po zrealizowaniu inwestycji utrzymane zostaną dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. Jednym z analizowanych wariantów była budowa ekranu akustycznego w obszarze pomiędzy zabudowaniami cementowni, a terenami mieszkalnymi chronionymi przed hałasem.

 

Rola ECOPLANU

W ramach zlecenia przeprowadzone zostały badania poziomu hałasu mające na celu dostarczenie danych o istniejącym poziomie hałasu w otoczeniu cementowni, a w szczególności w obszarze jej przyszłego potencjalnego oddziaływania związanego z przeprowadzoną rozbudową. W oparciu o pozyskane dane opracowany został model obliczeniowy charakteryzujący aktualne oddziaływanie akustyczne cementowni. W oparciu o model stanu istniejącego oraz projekty planowanej inwestycji opracowany został model oddziaływania cementowni po przeprowadzeniu rozbudowy. Model wykorzystany został do analizy skuteczności ekranów akustycznych zaproponowanych przez zarządzającego instalacją.

Przykładowe karty pomiaru hałasu przemysłowego.

Przykładowa mapa skuteczności ekranowania hałasu w jednego z zaproponowanych wariantów.

Korzyści

Opracowana analiza stanowiła podstawę do podejmowania decyzji co do kierunku działań mających na celu
utrzymanie właściwego klimatu akustycznego w otoczeniu cementowni po przeprowadzeniu rozbudowy. Poza analizą skuteczności potencjalnych ekranów akustycznych, opracowano inne analizy w których rozważano zastosowane innych środków ochrony przed hałasem.

Share

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: