Ekspertyza akustyczna - program ochrony środowiska przed halasem przemysłowym dla Zakładów Tłuszczowych w Bodaczowie

Ekspertyza akustyczna opracowana została ze względu na możliwość wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, w otoczeniu Zakładów Przemysłu Tłuszczowego w Bodaczowie. W artykule opisano zakres wykonanych prac i sposób rozwiązania problemu.

Charakter opracowania: ekspertyza akustyczna / projekt akustyczny

Lokalizacja: Bodaczów / Zamość

Tło realizacji projektu

Na podstawie pomiarów przeprowadzonych w otoczeniu zakładu stwierdzono, iż na najbliższych terenach zabudowy mieszkaniowej mogą w określonych warunkach wystąpić przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W  związku tym zwrócono się do Laboratorium Akustycznego Ecoplan z zapytaniem o możliwość wykonania analizy akustycznej, której celem byłaby identyfikacja kluczowych źródeł hałasu oprac opracowanie kierunków działań mających na celu ograniczenie oddziaływania akustycznego.

Zakres zrealizowanych prac

W ramach realizacji ekspertyzy / projektu akustycznego przeprowadzono kompleksowe pomiary poziomu hałasu, mocy akustycznych źródeł hałasu, oraz przeprowadzono wizję celem pozyskania dodatkowych danych mających wpływ na rozprzestrzenianie się hałasu w środowisku.

W ramach zlecenia pracownicy Laboratorium Akustycznego Ecoplan wykonali:

  • 12 godzinne pomiary hałasu w trzech punktach kontrolnych zlokalizowanych na najbliższych terenach zabudowy mieszkaniowej,
  • pomiary mocy akustycznej oraz widma dla wszystkich znaczących źródeł hałasu na terenie zakładów tłuszczowych,
  • ocenę tła akustycznego,
  • na podstawie danych projektowych, map oraz wizji lokalnej stworzono model obliczeniowy, pozwalający określić propagację hałasu z terenów zakładu na najbliższe tereny chronione,

w oparciu o wyniki przeprowadzonych pomiarów i obliczeń,  podano propozycje zabezpieczeń akustycznych, gwarantujących dotrzymanie wymaganych dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na najbliższych terenach chronionych.
W oparciu o zgromadzone dane pomiarowe oraz dane z wizji lokalnej opracowano komputerowy model rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku w oparciu o który opracowano wariantowe rozwiązania ochrony środowiska przed hałasem.

Pomiary hałasu

Zapis z wielogodzinnego monitoringu hałasu w otoczeniu zakładu, który stanowił podstawę do kalibracji modelu obliczeniowego rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku.

Model akustyczny.

Model cyfrowy zakładu opracowany w programie Sound Plan, wykorzystany do opracowania i oceny skuteczności możliwych do zastosowania środków ochrony przed hałasem.

Ranking źródeł hałasu

Opracowany "ranking" źródeł hałasu kształtujących poziom dźwięku w wybranym punkcie kontrolnym hałasu

Wizualizacja zabezpieczeń akustycznych

Przykładowa wizualizacja proponowanych środków ochrony przed hałasem.

 

Korzyści dla Zakładów Tłuszczowych w Bodaczowie

Eliminacja hałasu od obiektu przemysłowego jest zadaniem czasochłonnym i przede wszystkim kosztowym. Hałas nie jest emitowany do środowiska z źródeł o charakterze punktowym, tylko w wielu przypadkach jego źródłem są duże powierzchnie elewacji i dachów hal przemysłowych. Wyciszenie tego typu obiektów wiąże się ze znaczącymi kosztami, których każdy zarządzający instalacją pragnie unikać.

Opracowanie projektu akustycznego wyciszeń pozwala odpowiedzieć na szereg istotnych pytań, co w istotny sposób może rzutować na charakter podejmowanych działań naprawczych. Projekt / ekspertyza akustyczna dostarczają następujących odpowiedzi:

  1. Które źródła hałasu emitują najwięcej hałasu (które źródła hałasu mają największą moc akustyczną)?
  2. Jaki poziom hałasu powodują poszczególne elementy instalacji (ciągu technologicznego) w poszczególnych punktach kontrolnych na terenach dla których określone są dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku
  3. Jaki powinien być stopień wyciszenia poszczególnych elementów instalacji produkcyjnej, aby w punktach kontrolnych uzyskać dopuszczalne poziomy hałasu
  4. Jakie są możliwe rozwiązania techniczne, które pozwolą zredukować emisje hałasu z zakładu do środowiska, w stopniu gwarantującym dotrzymanie standardów akustycznych.
Share

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: