Mała elektrownia wodna - Tryńcza

Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej MEW opracowana została w 2011 roku na zlecenie prywatnego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność inwestycyjną w obszarze instalacji do produkcji odnawialnych źródeł energii

Lokalizacja: Tryńcza, woj. podkarpackie

Charakter opracowania: karty informacyjne przedsięwzięć

KARTA  INFORMACYJNA jest dokumentem opracowywanym w oparciu o art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 03.10.2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz. U. z dnia 7.11.2008, nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami]

Rola Ecoplanu

Dokument opracowany został w pełnym zakresie przez zespół Ecoplanu i obejmował:

  • omówienie technologii ze szczególnym uwzględnieniem tych czynników które determinują skalę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze w otoczeniu instalacji
  • omówienie możliwych rozwiązań wariantowych jakie mogły wchodzić w obszar zainteresowania Inwestora
  • omówienie potencjalnych oddziaływań w zakresie emisji zanieczyszczeń atmosferycznych, hałasu, ścieków i odpadów,
  • identyfikacja o omówienie możliwych oddziaływań na terenach chronionych, w szczególności na terenach obszarów Natura 2000
  • omówienie kwestii potencjalnych oddziaływań transgranicznych
Share

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: