Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Opole - Malinka

Opracowanie ekofizjograficzne opracowane zostało w konsorcjum firm Ecoplan oraz Grunt z Opola. Zasięg przestrzenny opracowania obejmował dzielnice Malinka, oraz tereny z nią sąsiadujące w mieście Opolu.

Opracowanie zostało sporządzone w skali 1:1000 i wydrukowane w skali 1:2000, głównie w oparciu o wyniki prac terenowych tj. aktualne badania i pomiary – zgodnie z wymogiem zawartym w §5 ust.1 rozporządzenia, oraz na podstawie analizy materiałów archiwalnych obejmujących teren będący przedmiotem opracowania i tereny sąsiadujące - zgodnie z wymogiem zawartym w §4 wymienionego rozporządzenia.
Najważniejszy z tych materiałów stanowiło Opracowanie fizjograficzne ogólne dla re-jonu Opola, wykonane przez firmę GEOPROJEKT z Wrocławia w 1976 roku. Ponadto dokonano przeglądu literatury ogólnej i dotyczącej terenu objętego badaniami.

W ramach opracowania wykonano rozpoznanie stopnia narażenia terenu objętego planem na hałas, jako główne zagrożenie środowiskowe związane z przyszłym przeznaczeniem terenu. Rozpoznanie przeprowadzono metodą pomiarową.
Uzyskane materiały stanowiły wystarczającą podstawę do zidentyfikowania podstawowych problemów środowiskowych objętych planem, sformułowania wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz określenia problemów wymagających rozstrzygnięć w ramach innych prac planistycznych.

Przykładowa mapa zagrożeń środowiska

Share

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: