Transport lotniczy

Studia lokalizacyjne ochrony środowiska, w tym analizy akustyczne

Realizacja nowych obiektów infrastruktury lotniczej, a także modernizacja istniejącej lotnisk i lądowisk wiąże się z koniecznością przeanalizowania uwarunkowań lokalizacyjnych poszczególnych wariantów przedsięwzięcia. Z tego też względu, opracowujemy analizy i studia lokalizacyjne, których celem jest wytyczenie wariantów minimalizujących potencjalny wpływ przedsięwzięcia na środowisko i tym samym ograniczenie do minimum możliwości wystąpienia konfliktów społecznych na tle np. uciążliwości akustycznej portu lotniczego, lądowiska czy lądowiska dla helikopterów.

Badania przedrealizacyjne

Dobrą praktyką i jednocześnie wymogiem prawa ochrony środowiska w zakresie ocen oddziaływania na środowisko (ocen środowiskowych) jest realizacja badań tła dla przyszłych - prognozowanych oddziaływań. Ze względu na charakter przedsięwzięcia i skalę powodowanych uciążliwości hałas lotniczy należy traktować priorytetowo. Z tego też względu oferujemy Klientom pełen zakres badań przedrealizacyjnych, w tym badań hałasu lotniczego metodami referencyjnymi, w tym metodą obliczeniową INM

Raporty oddziaływania na środowisko (raporty środowiskowe)

Oferujemy opracowanie dokumentacji i prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Dotychczas uczestniczyliśmy przy realizacji szeregu spraw związanych z realizowanymi w latach 20-2014 budowami i rozbudowami portów lotniczych na terenie całej polski.

Analizy akustyczne zmodyfikowanych procedur operacji lotniczych

Hałas pochodzący od wznoszącego się samolotu nie może być wyeliminowany poprzez zastosowanie tradycyjnych ekranów akustycznych, czy też innych przegród, nasypów ziemnych itp. z oczywistych powodów. Nie można też zastosować środków chroniących posesje mieszkalne znajdujące się pod trasą lotu samolotów. Pozostaje zatem wyciszenie samych samolotów co jest realizowane, ale dotyczy etapu projektowania i realizacji statku powietrznego. W okresie eksploatacji już niewiele można zmienić. Ostatnią metoda jest odpowiednie zaprojektowanie procedury startu samolotu. Odpowiednie przeprowadzenie operacji startu pozwala zmniejszyć hałas w pożądanej odległości od drogi startowej. W zależności od tego czy zabudowa znajduje się bliżej czy dalej od drogi startowej można dobrać odpowiednią procedurę pozwalającą na zminimalizowanie oddziaływania akustycznego. W tym obszarze możemy zaproponować realizację analiz akustycznych operacji lotniczych wykonywanych przy różnych procedurach startowych. Dzięki nim możemy wybrać procedurę optymalną dla poszczególnych typów statków powietrznych.

Projekty naziemnych środków ochrony przed hałasem

Hałas lotniczy kojarzy się głównie z przelatującymi samolotami. Należy jednakże zaznaczyć, że bardzo duża emisja hałasu występuje także podczas kołowania oraz pobytu samolotów na płytach postojowych. Poza samolotami na terenie lotniska pracuje szereg urządzeń (np. naziemnych generatorów prądu) które dodatkowo przyczyniają się do pogorszenia warunków akustycznych w otoczeniu portu lotniczego. Z tego też względu nie można wykluczyć konieczności stosowania typowych "naziemnych" środków ochrony przed hałasem - na przykład ekranów akustycznych. Ekran akustyczny nie zawsze musi być typowym ekranem znanym większości ludziom z otoczenia dróg. Ekranem akustycznym może być także właściwie zaprojektowana i zlokalizowana zabudowa portu lotniczego, albo budynki obiektów technicznych. W tym obszarze działań przeciwko hałasowi możemy zaproponować przeprowadzenie szczegółowych analiz / ekspertyz akustycznych skuteczności takich rozwiązań.

Badania skuteczności ekranów akustycznych

Tak jak wspomniano wcześniej, realizacja środków ochrony przed hałasem na terenie lotnisk jest powszechnym sposobem ochrony otoczenia przed hałasem. Ocena skuteczności tego typu rozwiązań może być prowadzona zarówno w drodze tradycyjnych pomiarów poziomu hałasu, albo z wykorzystaniem wymagań normy PN-ISO 10847:2002  Akustyka. Wyznaczanie „in situ” skuteczności zewnętrznych ekranów akustycznych wszystkich rodzajów – metoda pośrednia. Badania skuteczności zastosowanych środków ochrony przed hałasem prowadzimy metodami o których szerzej w zakładce "Laboratorium -> Metody badawcze"

Badania okresowe hałasu

Badania okresowe hałasu zobowiązani są prowadzić zarządzający lotniskami na których ma miejsce określona minimalna liczba operacji lotniczych. Laboratorium Akustyczne Ecoplan posiada akredytację na prowadzenie badań okresowych metodami referencyjnymi. Posiadamy doświadczenie przy realizacji pomiarów hałasu lotniczego zarówno cywilnych portów lotniczych, jak i lotnisk wojskowych.

Analizy porealizacyjne

Ze względu na małą szczegółowość dokumentacji projektowej na etapie wydawania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, bardzo często organy ochrony środowiska - w celu zapewnienia dotrzymywania standardów jakości środowiska - stwierdzają konieczność opracowania analiz porealizacyjnych.

Posiadamy w tym zakresie wieloletnie doświadczenie, dysponujemy laboratorium realizującym badania akredytowanymi metodami referencyjnymi, a w przeszłości zrealizowaliśmy szereg analiz porealizacyjnych dla przedsięwzięć komunikacyjnych - począwszy od dróg a skończywszy na portach lotniczych. Świadczyliśmy także usługi w zakresie opracowania ekspertyz akustycznych - koreferatów do opracowanych analiz porealizacyjnych rozbudowywanych portów lotniczych.

Share

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: