Koleje

Analizy, studia lokalizacyjne

Realizacja nowych połączeń kolejowych, a także modernizacja istniejącej infrastruktury kolejowej wiąże się z koniecznością przeanalizowania uwarunkowań lokalizacyjnych poszczególnych wariantów przedsięwzięcia. Z tego też względu, opracowujemy analizy i studia lokalizacyjne, których celem jest wytyczenie wariantów minimalizujących potencjalny wpływ przedsięwzięcia na środowisko i tym samym ograniczenie do minimum możliwości wystąpienia konfliktów społecznych na tle np. uciążliwości akustycznej linii kolejowej.

Badania przedrealizacyjne

Dobrą praktyką i jednocześnie wymogiem prawa ochrony środowiska w zakresie ocen oddziaływania na środowisko jest realizacja badań tła dla przyszłych - prognozowanych oddziaływań. Ze względu na charakter przedsięwzięcia i skalę powodowanych uciążliwości hałas kolejowy należy traktować priorytetowo. Z tego też względu oferujemy Klientom pełen zakres badań przedrealizacyjnych, w tym badań hałasu kolejowego metodami referencyjnymi.

Raporty oddziaływania na środowisko

 

Projekty ekranów akustycznych

Linie kolejowe stanowią istotne źródło hałasu. Dotyczy to w szczególności linii obciążonych ruchem towarowym. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu akustycznym środków ochrony przed hałasem dla linii kolejowych. Nasze doświadczenie projektowe wsparte jest wieloletnim doświadczeniem w badaniach hałasu kolejowego, a w szczególności badaniach skuteczności zrealizowanych ekranów.

Laboratorium Akustyczne Ecoplan realizujące obliczenia akustyczne posiada akredytację PCA zarówno na metody pomiarowe jak i obliczeniowe w zakresie hałasu komunikacyjnego, dlatego też możemy zaoferować profesjonalne usługi zarówno w zakresie metod pomiarowych jak i obliczeniowych.

Badania skuteczności ekranów akustycznych

Realizacji ekranów akustycznych w otoczeniu linii kolejowych wiąże się najczęściej z koniecznością przeprowadzenia badań kontrolnych hałasu, tj. badania skuteczności podjętych działań naprawczych. Badania takie mogą być wymagane zarówno przez inwestora (np. PKP - PLK S.A.), jak też samego wykonawce robót budowlanych.

Badania skuteczności ekranowania mogą być prowadzone zarówno zgodnie z obowiązującą metodyką określona normą, jak też w oparciu o wcześniej przeprowadzone badania hałasu bez ekranów akustycznych.

Badania okresowe hałasu

Badania okresowe hałasu zobowiązani są prowadzić zarządzający liniami kolejowymi po których porusza się określona minimalna liczba składów kolejowych. Laboratorium Akustyczne Ecoplan posiada akredytację na prowadzenie badań okresowych metodami referencyjnymi.

Analizy porealizacyjne

Ze względu na małą szczegółowość dokumentacji projektowej na etapie wydawania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, bardzo często organy ochrony środowiska - w celu zapewnienia dotrzymywania standardów jakości środowiska - stwierdzają konieczność opracowania analiz porealizacyjnych.

Posiadamy w tym zakresie wieloletnie doświadczenie, dysponujemy laboratorium realizującym badania akredytowanymi metodami referencyjnymi, a w przeszłości zrealizowaliśmy szereg analiz porealizacyjnych dla przedsięwzięć komunikacyjnych - począwszy od dróg a skończywszy na portach lotniczych.

Share

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: