Analiza akustyczna dla projektowanej drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko - Nowy Sącz

Droga

Na przełomie lutego i marca realizujemy analizę akustyczną dla potrzeb raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej nr 75 pomiędzy Brzeskiem a Nowym-Sączem. Analiza prowadzona jest dla 5 wariantów drogi (proponowanych) oraz dla wariantu zakładającego pozostawienie ruchu w obecnym korytarzu. Analiza poprzedzona była badaniami zagrożenia hałasem w stanie istniejącym które przeprowadzone zostały w ubiegłym roku.

Badania skuteczności tłumików akustycznych

Mikrofon do pomiarów wszechpogodowych

W minionym tygodniu przeprowadziliśmy badania poziomu hałasu powodowanego przez karabin wyposażony w różne rodzaje tłumików akustycznych producentów krajowych i zagranicznych. Celem badania było pozyskanie informacji o szczytowym (LCPeak) poziomie hałasu występującym na wysokości ucha myśliwego podczas oddawania strzału bronią wyposażoną w tłumik.

Czytaj więcej: Badania skuteczności tłumików akustycznych

Pomiary zawodowej ekspozycji na hałas metodą całodzienną (dozymetryczną)

Ochrona przed hałasem

Badania zawodowej ekspozycji na hałas prowadzone są najczęściej z wykorzystaniem metody polegającej na zidentyfikowaniu jednorodnych czynności wykonywanych przez pracownika na stanowisku pracy. Pomiary LAeq, LAMax i LCPeak wykonywane są poprzez próbkowanie w czasie trwania danej czynności, co najczęściej ogranicza się do kilkunastu minut z całego dnia pracy. W wielu przypadkach podejście takie jest właściwe, ale bardzo często czynności takich nie da się wydzielić, albo też są to czynności na tyle krótkie i następujące po sobie losowo, że nie da się ich w prosty sposób wydzielić i pomierzyć.

Czytaj więcej: Pomiary zawodowej ekspozycji na hałas metodą całodzienną (dozymetryczną)

Badania poziomu hałasu komunikacyjnego na drodze krajowej nr 75 Brzesko - Nowy Sącz

Droga

Na przełomie września i października 2019 realizowaliśmy całodobowe badania poziomu hałasu komunikacyjnego drogowego na drodze krajowej nr 75, na odcinku pomiędzy Brzeskiem a Nowym Sączem. Badania stanowić będę podstawę opracowania analizy akustycznej w ramach raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej 75 w nowym przebiegu. Wykonano łącznie badania w 20 lokalizacjach wraz z pełną rejestracją warunków meteorologicznych, audio oraz video.

Generalny Pomiar Hałasu 2020

Droga, pomiar hałasu

W kwietniu, na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, rozpoczynamy badania poziomu hałasu przy drogach krajowych w województwach opolskim i łódzkim. Badania obejmować będą także wideorejestrację ruchu pojazdów, klasyfikację pojazdów oraz badania prędkości. Badania poziomu hałasu realizowane będą metodą akredytowaną opisaną w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem. Przeprowadzone badania będą podstawą do opracowania map akustycznych w 2022 roku.

Dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej dla instalacji fotowoltaicznej pod Poznaniem

Fotowoltaika

Na przełomie stycznia i lutego pracujemy nad dokumentacją do uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej pod Poznaniem.

Analiza akustyczna dla lądowiska helikopterów, Warszawa

Lotnisko

Opracowujemy analizę akustyczną lądowiska helikopterów biznesowych, które zlokalizowane będzie na jednym z projektowanych biurowców w Warszawie.

Projekt akustyczny wyciszeń kopalni kruszyw

Przemysł

Z początkiem roku rozpoczęliśmy prace pomiarowe w ramach projektu którego celem jest wyciszenie urządzeń emitujących hałas na terenie kopalni surowców mineralnych. Prace obejmuj badania identyfikacyjne źródeł hałasu, określenie mocy akustycznych, budowę modelu symulacyjnego oraz dobór środków ograniczajcych emisję hałasu.

Ekspertyza akustyczna dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie szpitala MSWiA w Kielcach

Lotnisko halikopterow

W kwietniu opracujemy ekspertyzę akustyczną dla rozbudowy szpitala MSWiA w Kielcach. Ekspertyza obejmuje zarówno analizę stacjonarnych źródeł hałasu związanych z pracą wszelkich instalacji niezbędnych do pracy szpitala, a także oddziaływanie lądowiska dla śmigłowców sanitarnych na dachu jednego z planowanych obiektów szpitalnych.

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa podlaskiego

POŚPH

W kwietniu podpisaliśmy umowę na opracowanie programu ochrony środowiska dla województwa podlaskiego, dla obszarów gdzie dopuszczalny poziom hałasu przy drogach prowadzących ruch większy od 3 milionów pojazdów rocznie, przekracza poziom dopuszczalny wyrażony wskaźnikami LDWN i LN.

Raport KOBiZE 2019

oferta

Do końca lutego bieżącego roku upływa termin składania raportów do bazy KOBiZE za miniony rok. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą usług w tym zakresie i kontaktu z naszymi pracowaniami w Opolu i Wrocławiu.

Więcej informacji na temat Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, a w szczególności na temat krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji na stronach internetowych www.kobize.pl oraz www.kobize.info

Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi krajowej nr 1 na odcinku Siedlec Duży - Koziegłowy

Droga

W pierwszym kwartale 2019 roku opracujemy kartę informacyjną przedsięwzięcia dla potrzeb uzyskania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi krajowej nr 1. Przedsięwzięcia obejmuje odcinek drogi od miejscowości Siedlec Duży do m. Koziegłowy w województwie śląskim, a głównym celem przebudowy jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Praca dla akustyka

Laboratorium Akustyczne Ecoplan posiada ofertę pracy dla osoby z wyższym wykształceniem w zakresie akustyki. Więcej informacji niebawem w zakładce praca. Tymczasem można kontaktować się z nami pod numerem telefonu 609 617 572, lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zapraszamy!

Analiza akustyczna dla potrzeb zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ICSO Chemical Productions Sp. z o.o.

Przemysł

Na zlecenie firmy ICSO Chemical Productions Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla, opracujemy analizę akustyczną dla potrzeb zmiany pozwolenia zintegrowanego, dla jednego z zakładów produkcyjnych firmy. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wynika z konieczności uwzględnienia planowanych inwestycji.

Decyzja środowiskowa dla potrzeb uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Oczyszczalnia ścieków

Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów wydawanego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wymaga uzyskana decyzji środowiskowej o której mowa w art. 71 punkt 1, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wymóg taki zawarty jest w art. 72, punkt 1, podpunkt 21) wyżej wymienionej ustawy.

Nasz klient, zakład wodociągów i kanalizacji zarządzający gminną oczyszczalnią ścieków, planuje uzyskać zezwolenie na przetwarzanie odpadów, tj. osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków. Rolą ECOPLANU jest przygotowanie dokumentacji - karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej instalacji.

Analiza porealizacyjna obwodnicy Czarnowąsów, Borek i Dobrzenia Wielkiego

Droga

Na przełomie sierpnia i września rozpoczynamy monitoring przyrodniczy przy nowo wybudowanej obwodnicy Czarnowąsów, Borek i Dobrzenia Wielkiego. Monitoring przyrodniczy stanowi element analizy porealizacyjnej obejmującej także takie zagadnienia jak oddziaływanie akustyczne drogi (w oparciu o badania poziomu hałasu komunikacyjnego oraz badania skuteczności ekranów akustycznych) oraz oddziaływanie drogi na stan czystości wód powierzchniowych (w oparciu o badania zanieczyszczenia wód opadowych odprowadzanych z jezdni w zakresie ropopochodnych oraz zawiesiny ogólnej). Więcej informacji na temat opracowanych przez nas analiz porealizacyjnych w zakładce "Doświadczenie".

Mapa akustyczna Wałbrzycha

Mapa akustyczna

W okresie wakacyjnym rozpoczniemy prace pomiarowe w celu zgromadzenia danych do opracowania mapy akustycznej miasta Wałbrzycha w zakresie hałasu kolejowego oraz przemysłowego. Umowa pomiędzy zawiązanym konsorcjum wykonawców mapy, a miastem została podpisana na przełomie czerwca i lipca tego roku. Prace nad mapą akustyczną i programem ochrony środowiska przed hałasem potrwają do początku 2019 roku.

Analiza akustyczna dla farmy wiatrowej

Ograniczenia w lokalizacji nowych farm wiatrowych powstrzymały skutecznie nowe inwestycje tego sektora energetyki. Pomimo znaczących utrudnień wynikających z wymagań lokalizacji turbin, na terenie Opolszczyzny powstanie nowa farma wiatrowa. W toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w celu uzyskania decyzji środowiskowej, opracujemy dla tego przedsięwzięcia obliczeniową analizę oddziaływania akustycznego. Dodatkowe informacje na temat usług dla branży wiatrowej na naszej stronie internetowej.

Pomiary poziomu hałasu od obiektu usługowego we Wrocławiu

Pomiary hałasu

Emisja hałasu z urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych obiektów gastronomicznych może być na tyle duża, że będzie powodować uciążliwość dla pobliskiej zabudowy z lokalami mieszkalnymi. Dotyczy to zwłaszcza tych miejsc, które nie są narażone na miejski hałas komunikacyjny, maskujący oddziaływanie wentylatorów, central, czy agregatów chłodniczych. Na zlecenie zarządzającego jednym z obiektów usługowych w centrum Wrocławia przeprowadzimy badania hałasu mające na celu ustalenie poziomu immisji hałasu przy najbliższej zabudowie mieszkaniowej. Badania te będą podstawą decyzji o zastosowaniu ewentualnych środków antyhałasowych. Więcej informacji na temat pomiarów poziomu hałasu w środowisku na naszej stronie internetowej.

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: