Pozwolenie zintegrowane dla fermy drobiu w woj. dolnośląskim

Rolnictwo

W maju opracujemy część akustyczną oraz analizę zanieczyszczenia powietrza do wniosku o udzielnie pozwolenia zintegrowanego dla fermy drobiu w województwie dolnośląskim. W ramach prac przeprowadzone zostaną także akredytowane badania poziomu hałasu od instalacji.

Analiza akustyczna dla potrzeb zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ArcelorMittal

Przemysł

Na zlecenie firmy ArcelorMittal z Dąbrowy Górniczej, opracujemy analizę akustyczną dla potrzeb zmiany pozwolenia zintegrowanego, dla jednego z zakładów produkcyjnych firmy. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wynika z konieczności uwzględnienia planowanych inwestycji związanych z realizacją urządzeń ochrony powietrza atmosferycznego.

Badanie hałasu metodą obliczeniową dla zakładu z branży cementowo-wapienniczej w woj. śląskim

Zakład przemysłowy

Pomiary poziomu hałasu w środowisku od instalacji przemysłowych prowadzi się najczęściej zgodnie metodyką referencyjną opisaną w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. W sytuacji kiedy barak jest możliwości przeprowadzenia pomiaru bezpośredniego, co ma miejsce gdy poziom hałasu powodowany przez instalację jest zbyt mały w porównaniu z poziomem tła akustycznego, badanie prowadzi się metodą obliczeniową.

Czytaj więcej: Badanie hałasu metodą obliczeniową dla zakładu z branży cementowo-wapienniczej w woj. śląskim

Analiza porealizacyjna dla stacji elektroenergetycznej 220/110 KV

Elektrownia

Na zlecenie wykonawcy prac budowlanych przy stacji elektroenergetycznej 220/110 kV opracujemy analizę porealizacyjną w zakresie oddziaływania akustycznego i pól elektromagnetycznych.

Czytaj więcej: Analiza porealizacyjna dla stacji elektroenergetycznej 220/110 KV

Pomiary czasu pogłosu i wskaźnika zrozumiałości mowy (STI). PN-B-0251-4:2015-06

Pomiary

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wprowadziła normę PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach do listy norm przywołanych. Norma dotyczy wybranych pomieszczeń w budynkach zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej i powinna być stosowana przy ich projektowaniu, wznoszeniu, modernizacji oraz przebudowie. W jaki sposób wykonać obliczenie i pomiar czasu pogłosu i wskaźnika zrozumiałości mowy (STI) w pomieszczeniu możesz przeczytać na naszej stronie internetowej.

Ekspertyza akustyczna dla toru doskonalenia jazdy

Tor wyścigowy

Na zlecenie wrocławskiej firmy zarządzającej torem doskonalenia jazdy opracujemy ekspertyzę akustyczną, której celem jest określenie potencjalnych korzyści wynikających z budowy nowych ekranów akustycznych w sąsiedztwie toru. Na funkcjonującym torze odbywają się szkolenia i doskonalenie techniki jazdy na autach i motocyklach. Opracowanie ekspertyzy poprzedzone było przeprowadzeniem pomiarów poziomu hałasu występującego w czasie organizowanych imprez samochodowo - motocyklowych.

Ekspertyza akustyczna dla lotniska w woj. śląskim

Lotnisko

W związku z planowana rozbudową lotniska użytku publicznego w Kaniowie - Czechowicach - Dziedzicach opracujemy ekspertyzę akustyczną, w której omówione zostanie prognozowanie oddziaływanie rozbudowanego obiektu na stan klimatu akustycznego. Planowana rozbudowa lotniska pozwoli na przyjecie większych samolotów o masie startowej do 5700kg.

Ekspertyza z zakresu akustyki budowlanej dla osiedla mieszkaniowego

Mikrofon pomiarowy

Sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej i linii kolejowej nie jest łatwe. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy w domu szukamy ciszy i spokoju po zabieganym dniu. Na zlecenie wrocławskiej firmy developerskiej prowadzimy badania poziomu hałasu przy jednej z kluczowych linii kolejowych na terenie województwa opolskiego. Celem badań jest wcześniejsze zidentyfikowanie zagrożeń akustycznych, a przede wszystkim wskazanie zakresu niezbędnych działań, które pozwoliłyby zapewnić właściwe warunki akustyczne mieszkańcom przyszłego osiedla.

Analiza akustyczna dla budynku laboratorium badawczego

Przemysł

Laboratoria badawcze nie wydają się być obiektami, które mogą być źródłem uciążliwości akustycznej dla sąsiadujących z nimi terenów. Czasem jednak znaczne nagromadzenie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych może powodować uciążliwość i wtedy lepiej już na etapie projektowania budynku, przewidzieć rozwiązania pozwalające ograniczyć emisję hałasu do niezbędnego minimum.

Czytaj więcej: Analiza akustyczna dla budynku laboratorium badawczego

Pozwolenie zintegrowane dla obiektu hodowlanego w województwie śląskim

Rolnictwo

Pozwolenie zintegrowane jest rodzajem pozwolenia na korzystanie ze środowiska wydawanym dla instalacji, które w szczególnie istotny sposób mogą wpływać na jakość środowiska. Do instalacji tych należą między innymi większe fermy drobiu, trzody chlewnej oraz inne instalacje związane z rolnictwem i produkcją zwierzęcą. ECOPLAN opracuje dokumentację do uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla jednego z obiektów produkcji zwierzęcej znajdującego się na terenie województwa śląskiego. Więcej informacji o opracowanych przez nas dokumentacjach do uzyskania pozwoleń zintegrowanych znajduje się w zakładce doświadczenie.

Pomiary hałasu przemysłowego impulsowego dla potrzeb uzyskania koncjesji na eksploatację kruszyw

Pomiar hałasu impulsowego

Uzyskanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wymaga uzyskania decyzji środowiskowej. Z kolei uzyskanie decyzji środowiskowej, w tym przypadku, wiąże się  najczęsciej z koniecznością przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dla potrzeb jednego z takich postępowań, będziemy prowadzić badania oddziaływania akustycznego eksploatacji złoża z wykorzystaniem robót strzałowych - generujących hałasu impulsowy, oraz całej technologii stanowiącej źródło hałasu ustalonego.

Praca dla akustyka

Praca

Laboratorium Akustyczne Ecoplan posiada ofertę pracy dla osoby z wyższym wykształceniem w zakresie akustyki. Więcej informacji niebawem w zakładce praca. Tymczasem można kontaktować się z nami pod numerem telefonu 609 617 572, lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zapraszamy!

Międzylaboratoryjne badania porównawcze

Pomiar hałasu

W sierpniu Laboratorium Akustyczne Ecoplan uczestniczyło w trzech porównaniach międzylaboratoryjnych w zakresie pomiarów hałasu komunikacyjnego, lotniczego, pomiarów ekspozycji zawodowej na hałas oraz mocy akustycznej. W porównaniach uczestniczyły laboratoria z województwa opolskiego i małopolskiego prowadzące badania o podobnym zakresie. Tym samym laboratorium zrealizowało program badań porównawczych w kończącym się cyklu akredytacji.

Ponowna ocena przeprowadzona przez Polskie Centrum Akredytacji w Laboratorium Akustycznym Ecoplan

Akredytacja

W minionym tygodniu w Laboratorium Akustycznym Ecoplan odbyła się ocena ponowna przeprowadzona przez audytorów Polskiego Centrum Akredytacji. Ocena miała na celu potwierdzenie kompetencji laboratorium w zakresie prowadzenia pomiarów i obliczeń poziomu dźwięku w środowisku. Tym samym laboratorium wchodzi w trzeci cykl akredytacji, który będzie trwał do 2021 roku.

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na rozszerzeniu zasięgu eksploatacji złoża piaskowców

Przemysł

Niebawem ruszą prace nad opracowaniem ekspertyz z zakresu oddziaływania akustycznego i zanieczyszczenia powietrza dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złóż piaskowców na terenie jednej z gmin województwa dolnośląskiego.

Mapa akustyczna Siedlec

Mapa akustyczna

Podpisaliśmy umowę na opracowanie mapy akustycznej dla kilkudziesięciu kilometrów dróg na terenie miasta Siedlce, po których przejeżdża ponad 3.000.000 pojazdów rocznie. Mapa będzie podstawą opracowania przez Marszałka Województwa wojewódzkiego programu ochrony środowiska przed hałasem. Obecnie prowadzone są prace nad przygotowaniem bazy danych o sposobie zagospodarowania terenu w korytarzach przebiegu dróg objętych opracowaniem.

Pomiary poziomu hałasu od przenikającego do środowiska od wyścigów motocyklowych

Pomiary hałasu

W minionym tygodniu przeprowadziliśmy pomiary poziomu hałasu od wyścigów motocyklowych, które odbyły się na jednym z polskich torów  wyścigowych. Badania przeprowadzone zostały pod kątem oceny możliwości organizowania imprez motocyklowych o zróżnicowanej ilości uczestników.

Mapy akustyczne dla dróg krajowych województwa lubuskiego

Mapa akustyczna

Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, we wrześniu i październiku będziemy pracować nad mapami akustycznymi dróg krajowych prowadzących ruch powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie w granicach województwa lubuskiego.  Mapy akustyczne stanowić będą podstawę do opracowania, przez marszałka województwa, wojewódzkich programów ochrony środowiska przed hałasem.

Ekspertyza akustyczna dla lądowiska helikopterów we Wrocławiu

Lotnisko

Na zlecenie jednego z dolnośląskich przedsiębiorstw działających w branży chemicznej, opracowaliśmy ekspertyzę akustyczną i ekspertyzę zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego dla planowanej zmiany sposobu użytkowania lądowiska śmigłowców. Ekspertyzy stanowią rozszerzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia niezbędnej do przeprowadzenia pierwszego etapu procedury środowiskowej.

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: